Bezpłatny serwis e-mailowy

Dołącz do użytkowników serwisu, a dwa razy w tygodniu otrzymasz e-mailem informacje, na temat najnowszych zmian i interpretacji prawa ochrony środowiska.


raport

Jak efektywnie zarządzać energią?

Organizacja może uzyskać wiele korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Energią. Standard jest przeznaczony dla organizacji wszelkich typów i wielkości, niezależnie od warunków geograficznych, kulturowych i społecznych.
Jak efektywnie zarządzać energią? »

Emisja hałasu ponad normę może być bardzo kosztowna

Hałas towarzyszący procesom technologicznym nie może przekraczać określonych norm. Jeśli je przekroczymy, narażamy się nie tylko na konflikty sąsiedzkie, ale też na dotkliwe sankcje finansowe. Żeby tego uniknąć, często wystarczy zmiana w organizacji pracy, ograniczenie działalności w porach nocnych lub inwestycja w urządzenia ograniczające emisję hałasu. Jak temu sprostać? I kiedy trzeba przeprowadzić ocenę klimatu akustycznego?
Emisja hałasu ponad normę może być bardzo kosztowna »

Jak postąpić w sytuacji wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej obliguje prowadzącego zakład do natychmiastowego zawiadomienia właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Przedsiębiorca musi też przekazać informację o okolicznościach awarii, niebezpiecznych substancjach występujących w zakładzie oraz o podjętych działaniach ratowniczych i ograniczających jej skutki. Prowadzący zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku są ponadto zobligowani do posiadania programów zapobiegania awariom.
Jak postąpić w sytuacji wystąpienia poważnej awarii przemysłowej »

Prowadzący zakład o dużym i zwiększonym ryzyku muszą zapobiegać awariom

Podstawowym obowiązkiem prowadzącego zakład o dużym lub zwiększonym ryzyku jest ochrona środowiska przed awariami. Musi więc podejmować środki zapobiegające wystąpieniu poważnej awarii i dokumentować takie działanie. Jest również zobowiązany do zapewnienia środków ograniczających skutki awarii przemysłowej w zakładzie i poza jego granicami.
Prowadzący zakład o dużym i zwiększonym ryzyku muszą zapobiegać awariom »

Punkt zbierania pojazdów musi spełniać szczegółowe wymogi

Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Aby móc prowadzić taką działalność, należy uzyskać odpowiednie zezwolenie.
Punkt zbierania pojazdów musi spełniać szczegółowe wymogi »

Odpowiedzialność karna w ochronie środowiska

Naruszenie w zakresie ochrony środowiska skutkuje nie tylko odpowiedzialnością cywilną, lecz również karną. Znacznych rozmiarów zniszczenia roślinności lub zwierząt podlegają karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Kara grzywny, ograniczenie wolności bądź pozbawienie wolności do 2 lat przewidziane są dla wymienionego przestępstwa, popełnionego w sposób nieumyślny lub dla czynności powodujących istotną szkodę roślin i zwierząt pozostających pod ochroną gatunkową.
Odpowiedzialność karna w ochronie środowiska »

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego bez błędów

Niektóre rodzaje instalacji, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymagają posiadania pozwolenia zintegrowanego.
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego bez błędów »

Nowe zasady finansowania w gospodarce wodnej

Planowana polityka opłat za wodę ma zachęcać użytkowników do wykorzystywania zasobów wodnych możliwie efektywnie, tak żeby jak najbardziej chronić środowisko. Ponadto ma występować odpowiedni wkład różnych użytkowników wody (podzielonych przynajmniej na przemysł, gospodarstwa domowe i rolnictwo) do zwrotu kosztów usług wodnych, opartych na analizie ekonomicznej i przy uwzględnieniu zasady „zanieczyszczający płaci”. Przewiduje się również likwidację części obecnie istniejących zwolnień z obowiązku uiszczania opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody.
Nowe zasady finansowania w gospodarce wodnej »

Podaj hasło dostępu


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.