Bezpłatny serwis e-mailowy

Dołącz do użytkowników serwisu, a dwa razy w tygodniu otrzymasz e-mailem informacje, na temat najnowszych zmian i interpretacji prawa ochrony środowiska.


raport

W styczniu kończy się ważność decyzji odpadowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie dotychczasowe decyzje w zakresie zbierania odpadów, zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów poprzedniej ustawy o odpadach stracą ważność 23 stycznia 2016 r. Stanie się tak również w przypadku, gdy posiadana przez zakład decyzja ma wpisany termin obowiązywania np. do 31 marca 2016 r.
W styczniu kończy się ważność decyzji odpadowych »

Do 28 lutego trzeba złożyć raport o emisjach do KOBiZE

Gdy firma korzysta ze środowiska, a w szczególności ma instalacje, których eksploatacja wymaga pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – każdego roku do 28 lutego musi składać raport o emisjach gazów cieplarnianych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).
Do 28 lutego trzeba złożyć raport o emisjach do KOBiZE »

Przygotowanie raportu początkowego będzie obowiązkowe

W związku z transpozycją do polskiego prawodawstwa przepisów dyrektywy IED wprowadzony został obowiązek wykonywania raportu początkowego. Raport początkowy to dokument, który przedstawia stan gleby i wód gruntowych przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego lub przy aktualizowaniu posiadanego już pozwolenia.
Przygotowanie raportu początkowego będzie obowiązkowe »

Od 1 stycznia 2015 r. nowe przepisy dla wprowadzających baterie i akumulatory

Od nowego roku przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu niewielkie ilości baterii i akumulatorów będą zwolnieni m.in. z uiszczania opłaty produktowej, organizowania i finansowania przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych urządzeń.
Od 1 stycznia 2015 r. nowe przepisy dla wprowadzających baterie i akumulatory »

Do 31 stycznia trzeba złożyć informację o wyrobach zawierających azbest

Właściciele nieruchomości muszą prowadzić inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz oceniać stan ich przydatności. Wyniki inwentaryzacji składa się wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta lub marszałkowi województwa do 31 stycznia każdego roku.
Do 31 stycznia trzeba złożyć informację o wyrobach zawierających azbest »

Jak efektywnie zarządzać energią?

Organizacja może uzyskać wiele korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Energią. Standard jest przeznaczony dla organizacji wszelkich typów i wielkości, niezależnie od warunków geograficznych, kulturowych i społecznych.
Jak efektywnie zarządzać energią? »

Emisja hałasu ponad normę może być bardzo kosztowna

Hałas towarzyszący procesom technologicznym nie może przekraczać określonych norm. Jeśli je przekroczymy, narażamy się nie tylko na konflikty sąsiedzkie, ale też na dotkliwe sankcje finansowe. Żeby tego uniknąć, często wystarczy zmiana w organizacji pracy, ograniczenie działalności w porach nocnych lub inwestycja w urządzenia ograniczające emisję hałasu. Jak temu sprostać? I kiedy trzeba przeprowadzić ocenę klimatu akustycznego?
Emisja hałasu ponad normę może być bardzo kosztowna »

Jak postąpić w sytuacji wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej obliguje prowadzącego zakład do natychmiastowego zawiadomienia właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Przedsiębiorca musi też przekazać informację o okolicznościach awarii, niebezpiecznych substancjach występujących w zakładzie oraz o podjętych działaniach ratowniczych i ograniczających jej skutki. Prowadzący zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku są ponadto zobligowani do posiadania programów zapobiegania awariom.
Jak postąpić w sytuacji wystąpienia poważnej awarii przemysłowej »

Podaj hasło dostępu


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.