Bezpłatny serwis e-mailowy

Dołącz do użytkowników serwisu, a dwa razy w tygodniu otrzymasz e-mailem informacje, na temat najnowszych zmian i interpretacji prawa ochrony środowiska.


raport

Jakie oprogramowanie do ewidencji odpadów wybrać? Recenzja systemu eDokumenta 1.0

Praktycznie każdy przedsiębiorca wytwarza podczas swojej działalności odpady. Nie zależnie czy jest to fabryka, warsztat czy biuro powstające w tych miejscach odpady podlegają pod obowiązek ewidencji. Zgodnie z ustawą o odpadach (art. 66) Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Coraz więcej firm wykorzystuje do tego celu programy komputerowe.
Jakie oprogramowanie do ewidencji odpadów wybrać? Recenzja systemu eDokumenta 1.0 »

Co z obowiązkiem rejestracji w rejestrze GIOŚ

Od 2016 roku sprzedawcy sprzętu nie mają już obowiązku rejestracji w rejestrze GIOŚ ani przesyłania sprawozdań o zebranym sprzęcie (z wyjątkiem tych sprzedawców, którzy posiadają ważną decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu).
Co z obowiązkiem rejestracji w rejestrze GIOŚ »

W styczniu kończy się ważność decyzji odpadowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie dotychczasowe decyzje w zakresie zbierania odpadów, zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów poprzedniej ustawy o odpadach stracą ważność 23 stycznia 2016 r. Stanie się tak również w przypadku, gdy posiadana przez zakład decyzja ma wpisany termin obowiązywania np. do 31 marca 2016 r.
W styczniu kończy się ważność decyzji odpadowych »

Do 28 lutego trzeba złożyć raport o emisjach do KOBiZE

Gdy firma korzysta ze środowiska, a w szczególności ma instalacje, których eksploatacja wymaga pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – każdego roku do 28 lutego musi składać raport o emisjach gazów cieplarnianych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).
Do 28 lutego trzeba złożyć raport o emisjach do KOBiZE »

Przygotowanie raportu początkowego będzie obowiązkowe

W związku z transpozycją do polskiego prawodawstwa przepisów dyrektywy IED wprowadzony został obowiązek wykonywania raportu początkowego. Raport początkowy to dokument, który przedstawia stan gleby i wód gruntowych przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego lub przy aktualizowaniu posiadanego już pozwolenia.
Przygotowanie raportu początkowego będzie obowiązkowe »

Od 1 stycznia 2015 r. nowe przepisy dla wprowadzających baterie i akumulatory

Od nowego roku przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu niewielkie ilości baterii i akumulatorów będą zwolnieni m.in. z uiszczania opłaty produktowej, organizowania i finansowania przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych urządzeń.
Od 1 stycznia 2015 r. nowe przepisy dla wprowadzających baterie i akumulatory »

Do 31 stycznia trzeba złożyć informację o wyrobach zawierających azbest

Właściciele nieruchomości muszą prowadzić inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz oceniać stan ich przydatności. Wyniki inwentaryzacji składa się wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta lub marszałkowi województwa do 31 stycznia każdego roku.
Do 31 stycznia trzeba złożyć informację o wyrobach zawierających azbest »

Jak efektywnie zarządzać energią?

Organizacja może uzyskać wiele korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Energią. Standard jest przeznaczony dla organizacji wszelkich typów i wielkości, niezależnie od warunków geograficznych, kulturowych i społecznych.
Jak efektywnie zarządzać energią? »

Podaj hasło dostępu


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.