Jak sporządzić sprawozdanie odpadowe?

Zbliża się termin przekazania Marszałkowi Województwa informacji o gospodarowaniu odpadami w ubiegłym roku. Dla każdego województwa tworzona jest baza danych dotycząca gospodarki odpadami. Między innymi w tym celu do 31 marca 2007 r. musisz przedłożyć Marszałkowi Województwa informacje o ilości i sposobie zagospodarowania odpadów w roku 2006. W związku z tym sporządzasz zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie [1].
Kto musi przedłożyć zbiorcze zestawienie danych?
Zbiorcze zestawienie danych o odpadach sporządza każdy posiadacz odpadów, czyli:
 • wytwarzający odpady w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zbierający odpady,
 • poddający odpady odzyskowi lub unieszkodliwieniu, w tym zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego oraz stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Jak sporządzić zbiorcze zestawienie odpadów?
Zbiorcze zestawienie danych sporządzisz w oparciu o dokumenty ewidencyjne - głównie poprzez analizę informacji zawartych w kartach ewidencji odpadów. Dzięki nim dokładnie określisz ilość i rodzaj odpadów wytworzonych, zebranych, poddanych odzyskowi czy też unieszkodliwieniu.
Obligatoryjnie wypełniasz:
 • dział 1 zbiorczego zestawienia oraz
 • działy właściwe w zależności od prowadzonego przez Ciebie zakresu gospodarowania odpadami (łącznie sprawozdanie skonstruowane jest z 8 części).
Co musi się znaleźć w Twoim sprawozdaniu?
Nie zapomnij o podstawowych informacjach, jakie powinny znaleźć się w dziale 1 Twojego sprawozdania:
 • dokładna nazwa podmiotu - posiadacza odpadów,
 • adres siedziby podmiotu,
 • adres zakładu, gdzie prowadzone są działania związane z gospodarką odpadami (są one wytwarzane, zbierane, odzyskiwane lub też unieszkodliwiane),
 • adres zakładu, gdzie prowadzone są działania związane z gospodarką odpadami (są one wytwarzane, zbierane, odzyskiwane lub też unieszkodliwiane),
 • wykaz decyzji w zakresie gospodarki odpadami, jakie uzyskałeś wraz z okresem ich obowiązywania (od dnia do dnia),
 • określenie rodzaju działalności w zakresie gospodarowania odpadami (do wyboru: wytwarzanie odpadów, zbieranie odpadów, transport odpadów, odzysk odpadów, unieszkodliwianie odpadów).
Podstawa prawna:
 1. Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62, poz. 628 ze zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. nr 152, poz. 1737).

Więcej na ten temat dowiesz się z publikacji „Ochrona środowiska w praktyce”:

Aktualności ochrony środowiska

Aktualności ochrony środowiska

To nowy miesięcznik, który regularnie będzie informował Cię o nowych przepisach o ochronie środowiska i ich pozytywnych lub negatywnych skutkach wpływających na Twoją pracę.

Dowiesz się z niego m.in.:

 • Jak wyliczyć opłatę produktową, aby nie mógł jej zakwestionować inspektor ochrony środowiska?
 • Czego może domagać się inspektor ochrony środowiska?
 • Jak bronić się przed odpowiedzialnością za nie swoje odpady?
 • Jak właściwie utylizować odpady niebezpieczne?
 • Jak precyzyjnie określić koszty, które będzie musiała ponieść Twoja firma, wdrażając normę ISO 14001?
 • Jak skutecznie odwołać się od niekorzystnej dla Ciebie decyzji urzędnika?
 • Co robić, by nie dostać się na listę firm najczęściej kontrolowanych przez GIOŚ?
 • Jak zdobyć pozwolenie zintegrowane?

 

Informacje w „Aktualnościach ochrony środowiska” są tak przygotowane, aby można było je od razu wykorzystać w codziennej pracy. W przeciwieństwie do innych publikacji nie będziesz musiał mozolnie wertować każdego artykułu, by znaleźć w nim sedno omawianego problemu. Wskazówki ekspertów oraz pytania Czytelników i udzielone na łamach biuletynu odpowiedzi specjalistów pomogą Ci uniknąć kar za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska.


"Tak, chcę przetestować, absolutnie za darmo, “Ochronę środowiska w praktyce"


Jeśli w ciągu 14 dni uznasz, że czasopismo „Ochrona środowiska w praktyce” pomaga Ci w pracy, nic nie musisz robić. Redakcja zadba, by kolejne numery dotarły do Ciebie na czas.

Jeśli jednak uznasz, że nie spełnia on Twoich oczekiwań, po prostu powiedz nam, że nie chcesz otrzymywać kolejnych numerów.

Wystarczy, że poinformujesz o tym Centrum Obsługi Klienta drogą telefoniczną, faksem lub poprzez e-mail w ciągu dni od otrzymania pierwszego egzemplarza. Cena kolejnych numerów czasopisma to 39,50 zł netto (41,48 zł brutto) za jeden numer, płatne co pół roku; koszt półrocznej wysyłki - 45,00 zł netto (47,25 zł brutto); objętość: 12 str. A4; częstotliwość: 12 numerów rocznie + dwa numery specjalne na kwartał. Fakturę będziesz otrzymywał co 6 miesięcy.

Po prostu wypełnij poniższy formularz, a następnie kliknij "Zamawiam".

Dane kontaktowe

Twoje dane umożliwią nam kontakt w sprawie zamówienia
firma/instytucja osoba prywatna

Dane firmy / instytucji

Dostawa

* Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Podaj hasło dostępu


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.