Karta przekazania odpadów

Karta to dokument, który jest świadectwem poprawnego pozbycia się odpadu, przekazania go kolejnemu lub ostatecznemu odbiorcy. Jakie są konsekwencje jej wystawienia i na jakie problemy możesz się natknąć?
Obowiązek wystawiania karty przekazania odpadów określony jest zapisami ustawy o odpadach. Jeżeli jesteś wytwórcą odpadów musisz wystawić kartę w momencie pozbywania się odpadu i przejęcia go przez kolejnego posiadacza. Karta jest dowodem potwierdzającym przekazanie odpadu (jej wzór określa załącznik nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006 r.).

Przekazałeś odpad, którego - jako wytwórca - nie masz w decyzji
Jako wytwórca odpadów masz uregulowaną gospodarkę odpadami w firmie w postaci pozwolenia na ich wytwarzanie. W sytuacji wymiany np. sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub incydentalnej wymiany urządzenia technologicznego, pojawia się odpad, który nie jest uwzględniony w Twojej decyzji - teoretycznie nie masz prawa go wytworzyć. Czy to może uzależnić odbiór tych odpadów przez firmę zewnętrzną, uprawnioną do tego celu?

Brak przedmiotowego kodu w posiadanej przez Ciebie decyzji -jako wytwórcy wystawiającego kartę przekazania odpadu - nie powinien stanowić przeszkody w jego odbiorze. Odbiorca odpadów nie powinien odmówić odbioru odpadów. Po Twojej stronie leży obowiązek zgłoszenia do urzędu informacji o wytworzeniu nowego odpadu. Jeśli jego powstanie zostało w firmie zapoczątkowane albo będzie się powtarzało częściej, masz obowiązek wystosowania wniosku o zmianę posiadanego pozwolenia na wytwarzanie.

W przypadku przekazywania do transportu odpadów niebezpiecznych pamiętaj o wpisaniu w karcie przekazania odpadu numeru pojazdu, którym są przewożone. Ich transport jest traktowany jak transport materiałów niebezpiecznych.

Przekazałeś odpad podmiotowi, który nie ma prawa do jego przejęcia
Przy powszechnej kompleksowej obsłudze firm przez jednego odbiorcę odpadów może zdarzyć się sytuacja, że np. incydentalnie wytworzony odpad zostanie odebrany z całą resztą odpadów. Następnie w siedzibie odbiorcy okaże się, że brak tego kodu w posiadanej przez niego decyzji.

Przekazanie odpadu podmiotowi, który nie ma w swojej decyzji tego przedmiotowego kodu, nie powinno mieć miejsca. Zawsze przed przekazaniem odpadu powinieneś sprawdzić, czy dany posiadacz jest w tym celu uprawniony tj. posiada stosowną decyzję - zezwolenie na odbiór wytworzonych w Twojej firmie kodów odpadów. W opisanej sytuacji odbiorca odpadów powinien zawrócić ich transport. Po Twojej stronie leży znalezienie uprawionego w tym celu odbiorcy. Pamiętaj, że posiadacz odpadów - w tym ich wytwórca - fizycznie przekazując odpady następnemu ich posiadaczowi, który ma stosowną decyzję na ich odbiór, przenosi tym samym odpowiedzialność za działania objęte tym zezwoleniem na tego ni każdego kolejnego posiadacza odpadów - czyli na każdego, kto faktycznie włada odpadami. Z punktu widzenia odbierającego odpad - bez stosownej decyzji może on ponieść konsekwencje nielegalnego składowania odpadów. Wiąże się to z naliczeniem opłat za umieszczenie odpadów na składowisku. Obowiązujące stawki znajdziesz w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 4 października 2006 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007.

Odbiorca Twoich odpadów zwleka w dopełnieniu formalności
Odbierający odpad zwleka z podbiciem karty przekazania odpadu, mimo że fizycznie go odebrał, zgodnie z posiadaną decyzją. Co możesz zrobić?

Powinieneś wystawić kartę przekazania i wysłać w dwóch egzemplarzach pocztą za potwierdzeniem odbioru. W razie kontroli będziesz miał dowód na prawidłowe przekazanie odpadów, w postaci potwierdzenia wysłania lub tzw. zwrotki - dowodu odebrania kart. Unikniesz tym samym posądzenia o przykładowe porzucenie odpadów w lesie. Kiedy nie możesz wyegzekwować prawidłowego wypełnienia karty przez odbiorcę, masz prawo domniemywać, że odpad nie trafił zgodnie ze swoim przeznaczeniem tj. np. na składowisko. W takich okolicznościach powinieneś powiadomić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Karta przekazania odpadów może być wystawiona jako zbiorcza - obejmująca odpad danego rodzaju, przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, temu samemu posiadaczowi.

Podstawa prawna:
1. Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. nr 30, poz. 213 ze zm.).
3. Obwieszczenie Ministra Środowiska z 4 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007 (M.P. z 2006 r. nr 71, poz. 714).

Więcej na ten temat dowiesz się z publikacji „Ochrona środowiska w praktyce”:

Aktualności ochrony środowiska

Aktualności ochrony środowiska

To nowy miesięcznik, który regularnie będzie informował Cię o nowych przepisach o ochronie środowiska i ich pozytywnych lub negatywnych skutkach wpływających na Twoją pracę.

Dowiesz się z niego m.in.:

  • Jak wyliczyć opłatę produktową, aby nie mógł jej zakwestionować inspektor ochrony środowiska?
  • Czego może domagać się inspektor ochrony środowiska?
  • Jak bronić się przed odpowiedzialnością za nie swoje odpady?
  • Jak właściwie utylizować odpady niebezpieczne?
  • Jak precyzyjnie określić koszty, które będzie musiała ponieść Twoja firma, wdrażając normę ISO 14001?
  • Jak skutecznie odwołać się od niekorzystnej dla Ciebie decyzji urzędnika?
  • Co robić, by nie dostać się na listę firm najczęściej kontrolowanych przez GIOŚ?
  • Jak zdobyć pozwolenie zintegrowane?

 

Informacje w „Aktualnościach ochrony środowiska” są tak przygotowane, aby można było je od razu wykorzystać w codziennej pracy. W przeciwieństwie do innych publikacji nie będziesz musiał mozolnie wertować każdego artykułu, by znaleźć w nim sedno omawianego problemu. Wskazówki ekspertów oraz pytania Czytelników i udzielone na łamach biuletynu odpowiedzi specjalistów pomogą Ci uniknąć kar za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska.


"Tak, chcę przetestować, absolutnie za darmo, “Ochronę środowiska w praktyce"


Jeśli w ciągu 14 dni uznasz, że czasopismo „Ochrona środowiska w praktyce” pomaga Ci w pracy, nic nie musisz robić. Redakcja zadba, by kolejne numery dotarły do Ciebie na czas.

Jeśli jednak uznasz, że nie spełnia on Twoich oczekiwań, po prostu powiedz nam, że nie chcesz otrzymywać kolejnych numerów.

Wystarczy, że poinformujesz o tym Centrum Obsługi Klienta drogą telefoniczną, faksem lub poprzez e-mail w ciągu dni od otrzymania pierwszego egzemplarza. Cena kolejnych numerów czasopisma to 39,50 zł netto (41,48 zł brutto) za jeden numer, płatne co pół roku; koszt półrocznej wysyłki - 45,00 zł netto (47,25 zł brutto); objętość: 12 str. A4; częstotliwość: 12 numerów rocznie + dwa numery specjalne na kwartał. Fakturę będziesz otrzymywał co 6 miesięcy.

Po prostu wypełnij poniższy formularz, a następnie kliknij "Zamawiam".

Dane kontaktowe

Twoje dane umożliwią nam kontakt w sprawie zamówienia
firma/instytucja osoba prywatna

Dane firmy / instytucji

Dostawa

* Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Podaj hasło dostępu


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.