Uproszczona ewidencja odpadów

Czy wiesz, że w szczególnych przypadkach dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji odpadów tylko przy pomocy karty przekazania odpadu? Sprawdź, czy możesz ograniczyć ilość dokumentacji związanej z gospodarowaniem odpadami!
Ewidencję odpadów prowadzisz w oparciu o karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów. Karta przekazania jest dowodem zdania wytworzonego przez Ciebie odpadu uprawnionemu odbiorcy. Drugi z dokumentów ewidencyjnych służy odnotowaniu działań związanych z gospodarowaniem tym odpadem - poczynając od jego wytworzenia, ewentualnego zagospodarowania we własnym zakresie oraz przekazania podmiotowi, który posiadając stosowną decyzję administracyjną dokona jego odzysku lub unieszkodliwienia. W pewnych sytuacjach dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji uproszczonej, która opiera się tylko i wyłącznie o kartę przekazania odpadu, bez potrzeby prowadzenia kart ewidencji.

Abyś mógł prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów, musisz spełnić następujące warunki:
 • posiadać status małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • wytwarzać nie więcej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych rocznie,
 • wytwarzać nie więcej niż 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne, niebędących odpadami komunalnymi.

Wszystkie te warunki muszą zachodzić jednocześnie.

Kto jest małym i średnim przedsiębiorcą?
Kryterium pozwalającym wyróżnić małego i średniego przedsiębiorcę jest:
 • liczba średniorocznie zatrudnionych pracowników,
 • roczny obrót netto,
 • suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z 2 ostatnich lat obrotowych.

Prawidłowo prowadzona przez Ciebie ewidencja odpadów polega wówczas jedynie na gromadzeniu kart przekazania odpadów.

Podstawa prawna:
 1. ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 628 ze zm.),
 2. ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807 ze zm.),
 3. rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji opadów [] (Dz.U. z 2001 r. nr 152, poz. 1735).

Więcej na ten temat dowiesz się z publikacji „Ochrona środowiska w praktyce”:

Aktualności ochrony środowiska

Aktualności ochrony środowiska

To nowy miesięcznik, który regularnie będzie informował Cię o nowych przepisach o ochronie środowiska i ich pozytywnych lub negatywnych skutkach wpływających na Twoją pracę.

Dowiesz się z niego m.in.:

 • Jak wyliczyć opłatę produktową, aby nie mógł jej zakwestionować inspektor ochrony środowiska?
 • Czego może domagać się inspektor ochrony środowiska?
 • Jak bronić się przed odpowiedzialnością za nie swoje odpady?
 • Jak właściwie utylizować odpady niebezpieczne?
 • Jak precyzyjnie określić koszty, które będzie musiała ponieść Twoja firma, wdrażając normę ISO 14001?
 • Jak skutecznie odwołać się od niekorzystnej dla Ciebie decyzji urzędnika?
 • Co robić, by nie dostać się na listę firm najczęściej kontrolowanych przez GIOŚ?
 • Jak zdobyć pozwolenie zintegrowane?

 

Informacje w „Aktualnościach ochrony środowiska” są tak przygotowane, aby można było je od razu wykorzystać w codziennej pracy. W przeciwieństwie do innych publikacji nie będziesz musiał mozolnie wertować każdego artykułu, by znaleźć w nim sedno omawianego problemu. Wskazówki ekspertów oraz pytania Czytelników i udzielone na łamach biuletynu odpowiedzi specjalistów pomogą Ci uniknąć kar za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska.


"Tak, chcę przetestować, absolutnie za darmo, “Ochronę środowiska w praktyce"


Jeśli w ciągu 14 dni uznasz, że czasopismo „Ochrona środowiska w praktyce” pomaga Ci w pracy, nic nie musisz robić. Redakcja zadba, by kolejne numery dotarły do Ciebie na czas.

Jeśli jednak uznasz, że nie spełnia on Twoich oczekiwań, po prostu powiedz nam, że nie chcesz otrzymywać kolejnych numerów.

Wystarczy, że poinformujesz o tym Centrum Obsługi Klienta drogą telefoniczną, faksem lub poprzez e-mail w ciągu dni od otrzymania pierwszego egzemplarza. Cena kolejnych numerów czasopisma to 39,50 zł netto (41,48 zł brutto) za jeden numer, płatne co pół roku; koszt półrocznej wysyłki - 45,00 zł netto (47,25 zł brutto); objętość: 12 str. A4; częstotliwość: 12 numerów rocznie + dwa numery specjalne na kwartał. Fakturę będziesz otrzymywał co 6 miesięcy.

Po prostu wypełnij poniższy formularz, a następnie kliknij "Zamawiam".

Dane kontaktowe

Twoje dane umożliwią nam kontakt w sprawie zamówienia
firma/instytucja osoba prywatna

Dane firmy / instytucji

Dostawa

* Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Podaj hasło dostępu


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.