Czy to, co budujesz, to urządzenie wodne? Masz na to pozwolenie?

Na terenie swojej nieruchomości budujesz różne urządzenia związane z gospodarką wodno - ściekową. Część z nich stawiasz po raz pierwszy, inne przebudowujesz lub likwidujesz. Jeżeli są to urządzenia wodne, będziesz potrzebował pozwolenia wodnoprawnego. 

Na terenie swojego zakładu posiadasz z pewnością urządzenia do odprowadzania, oczyszczania lub magazynowania ścieków bądź też do poboru, magazynowania lub odprowadzania wody.

Urządzeniami takimi mogą być:

 • kanalizacja sanitarna,
 • kanalizacja deszczowa,
 • szambo,
 • urządzenia podczyszczające ścieki (np. osadnik, separator),
 • rowy,
 • przepusty,
 • zbiorniki,
 • system drenarski,
 • studnie chłonne,
 • studnie do poboru wody itp.

Zastanawiasz się, które z nich wymagają pozwolenia wodnoprawnego?

Otóż zależy to od tego, czy dane urządzenie jest tzw. urządzeniem wodnym w myśl przepisów ustawy Prawo wodne.

Co Prawo wodne zalicza do urządzeń wodnych?

To ważne, bowiem za ich wykonanie bez decyzji administracyjnej grożą Ci kary!

Prawo wodne definiuje urządzenie wodne jako urządzenie służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich.

Do urządzeń wodnych zaliczamy w szczególności:

 • budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,
 • zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,
 • stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,
 • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,
 • obiekty energetyki wodnej,
 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,
 • stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
 • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,
 • stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

Więcej na ten temat dowiesz się z publikacji „Ochrona środowiska w praktyce”:

Aktualności ochrony środowiska

Aktualności ochrony środowiska

To nowy miesięcznik, który regularnie będzie informował Cię o nowych przepisach o ochronie środowiska i ich pozytywnych lub negatywnych skutkach wpływających na Twoją pracę.

Dowiesz się z niego m.in.:

 • Jak wyliczyć opłatę produktową, aby nie mógł jej zakwestionować inspektor ochrony środowiska?
 • Czego może domagać się inspektor ochrony środowiska?
 • Jak bronić się przed odpowiedzialnością za nie swoje odpady?
 • Jak właściwie utylizować odpady niebezpieczne?
 • Jak precyzyjnie określić koszty, które będzie musiała ponieść Twoja firma, wdrażając normę ISO 14001?
 • Jak skutecznie odwołać się od niekorzystnej dla Ciebie decyzji urzędnika?
 • Co robić, by nie dostać się na listę firm najczęściej kontrolowanych przez GIOŚ?
 • Jak zdobyć pozwolenie zintegrowane?

 

Informacje w „Aktualnościach ochrony środowiska” są tak przygotowane, aby można było je od razu wykorzystać w codziennej pracy. W przeciwieństwie do innych publikacji nie będziesz musiał mozolnie wertować każdego artykułu, by znaleźć w nim sedno omawianego problemu. Wskazówki ekspertów oraz pytania Czytelników i udzielone na łamach biuletynu odpowiedzi specjalistów pomogą Ci uniknąć kar za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska.


"Tak, chcę przetestować, absolutnie za darmo, “Ochronę środowiska w praktyce"


Jeśli w ciągu 14 dni uznasz, że czasopismo „Ochrona środowiska w praktyce” pomaga Ci w pracy, nic nie musisz robić. Redakcja zadba, by kolejne numery dotarły do Ciebie na czas.

Jeśli jednak uznasz, że nie spełnia on Twoich oczekiwań, po prostu powiedz nam, że nie chcesz otrzymywać kolejnych numerów.

Wystarczy, że poinformujesz o tym Centrum Obsługi Klienta drogą telefoniczną, faksem lub poprzez e-mail w ciągu dni od otrzymania pierwszego egzemplarza. Cena kolejnych numerów czasopisma to 39,50 zł netto (41,48 zł brutto) za jeden numer, płatne co pół roku; koszt półrocznej wysyłki - 45,00 zł netto (47,25 zł brutto); objętość: 12 str. A4; częstotliwość: 12 numerów rocznie + dwa numery specjalne na kwartał. Fakturę będziesz otrzymywał co 6 miesięcy.

Po prostu wypełnij poniższy formularz, a następnie kliknij "Zamawiam".

Dane kontaktowe

Twoje dane umożliwią nam kontakt w sprawie zamówienia
firma/instytucja osoba prywatna

Dane firmy / instytucji

Dostawa

* Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Podaj hasło dostępu


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.