Prawo wodne

Rząd przyjął prawo wodne - w tym implementację dyrektywy powodziowej Unii Europejskiej. Rada Ministrów na posiedzeniu 31 sierpnia 2010 r. przyjęła przedłożony przez ministra środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy - prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest m.in. transpozycja do polskiego systemu prawnego postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ws. oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim oraz uzupełnienie transpozycji postanowień tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Konieczność wprowadzenia do projektu ustawy nowych uregulowań w dziedzinie ochrony przed powodzią wynika z konieczności dokonania transpozycji postanowień Dyrektywy Powodziowej. Dąży ona do zminimalizowania oraz właściwego zarządzania ryzykiem, jakie może stwarzać powódź dla ludzkiego życia i zdrowia, środowiska, działalności gospodarczej i dziedzictwa kulturowego. Zobowiązania nałożone na państwa członkowskie, wynikające z tej Dyrektywy, polegają na konieczności opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, koordynacji działań we wspólnie zarządzanych dorzeczach międzynarodowych, a także opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym i zapewnienia szerokiego procesu konsultacji społecznych. Zważywszy na geograficzne zróżnicowanie UE, jak też zróżnicowanie obszarów zamieszkałych, dyrektywa przewiduje pewną swobodę w ustalaniu przez państwa członkowskie poziomu wymaganej przez nie ochrony, jak również środków, które należy podjąć dla zapewnienia ustalonego poziomu ochrony.
           
Projekt ustawy przewiduje także zweryfikowanie i poprawienie tych przepisów obowiązującej ustawy, które utrudniają prawidłowe stosowanie ustanowionego Prawem wodnym systemu gospodarowania wodami, w zakresie wprowadzanych zmian.
           
Źródło: http://www.mos.gov.pl/

Więcej na ten temat dowiesz się z publikacji „Ochrona środowiska w praktyce”:

Ochrona środowiska w praktyce

Ochrona środowiska w praktyce

To nowy miesięcznik, który regularnie będzie informował Cię o nowych przepisach o ochronie środowiska i ich pozytywnych lub negatywnych skutkach wpływających na Twoją pracę.

Dowiesz się z niego m.in.:

  • Jak wyliczyć opłatę produktową, aby nie mógł jej zakwestionować inspektor ochrony środowiska?
  • Czego może domagać się inspektor ochrony środowiska?
  • Jak bronić się przed odpowiedzialnością za nie swoje odpady?
  • Jak właściwie utylizować odpady niebezpieczne?
  • Jak precyzyjnie określić koszty, które będzie musiała ponieść Twoja firma, wdrażając normę ISO 14001?
  • Jak skutecznie odwołać się od niekorzystnej dla Ciebie decyzji urzędnika?
  • Co robić, by nie dostać się na listę firm najczęściej kontrolowanych przez GIOŚ?
  • Jak zdobyć pozwolenie zintegrowane?

 

Informacje w „Ochronie środowiska w praktyce” są tak przygotowane, aby można było je od razu wykorzystać w codziennej pracy. W przeciwieństwie do innych publikacji nie będziesz musiał mozolnie wertować każdego artykułu, by znaleźć w nim sedno omawianego problemu. Wskazówki ekspertów oraz pytania Czytelników i udzielone na łamach biuletynu odpowiedzi specjalistów pomogą Ci uniknąć kar za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska.


"Tak, chcę przetestować, absolutnie za darmo, “Ochronę środowiska w praktyce"


Jeśli w ciągu 14 dni uznasz, że czasopismo „Ochrona środowiska w praktyce” pomaga Ci w pracy, nic nie musisz robić. Redakcja zadba, by kolejne numery dotarły do Ciebie na czas.

Jeśli jednak uznasz, że nie spełnia on Twoich oczekiwań, po prostu powiedz nam, że nie chcesz otrzymywać kolejnych numerów.

Wystarczy, że poinformujesz o tym Centrum Obsługi Klienta drogą telefoniczną, faksem lub poprzez e-mail w ciągu dni od otrzymania pierwszego egzemplarza. Cena kolejnych numerów czasopisma to 39,50 zł netto (41,48 zł brutto) za jeden numer, płatne co pół roku; koszt półrocznej wysyłki - 45,00 zł netto (47,25 zł brutto); objętość: 12 str. A4; częstotliwość: 12 numerów rocznie + dwa numery specjalne na kwartał. Fakturę będziesz otrzymywał co 6 miesięcy.

Po prostu wypełnij poniższy formularz, a następnie kliknij "Zamawiam".

Dane kontaktowe

Twoje dane umożliwią nam kontakt w sprawie zamówienia
firma/instytucja osoba prywatna

Dane firmy / instytucji

Dostawa

* Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Podaj hasło dostępu


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.